Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Partners

Samenwerken brengt ons verder

Generatio zoekt graag de samenwerking met andere christelijke organisaties. Met elkaar willen we bouwen aan de kerk. 

Generatio is een kleine organisatie. Alleen hebben we niet zoveel slagkracht en we hebben al helemaal niet het idee dat we het alleenrecht hebben op wat we doen of dat we het beter doen dan andere organisaties. Natuurlijk denken we dat we een boodschap hebben die gehoord moet worden! Maar we denken ook dat die boodschap alleen maar sterker gehoord wordt als we verbinding zoeken met andere organisaties. Daarom werken we de laatste tijd steeds intensiever samen met Stichting Maak ze sterk.

We herkennen veel in elkaar op het gebied van visie en de drive om kerken en gezinnen toe te rusten met principes uit het Woord van God. We geloven ook dat hoe meer we samen kunnen doen, hoe sterker dat geluid kan klinken in ons land. Dat heeft dit jaar geresulteerd in het samen organiseren en/of uitvoeren van opvoed-events, de JongeGezinnenDag en de Grootouderdag.

We willen onze energie, talenten en financiële middelen voortdurend zo efficiënt mogelijk gebruiken en daarom zijn we blij en dankbaar voor alles wat we samen kunnen ondernemen. U zult dat tegenkomen in onze publicaties in de toekomst! Generatio werkt ook samen met No Apologies. 

Maak ze sterk

Maak ze sterk is een stichting die als doel heeft om de omgeving van kinderen en jongeren te versterken, zodat ze God kennen en weerbaar zijn. Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.maakzesterk.nl.

No Apologies

No Apologies is een tijd lang onderdeel van Stichting Generatio geweest, maar is sinds september 2018 verder gegaan in een zelfstandige stichting. No Apologies is een karaktervormend programma met als doel jongeren van elf tot achttien jaar inzicht te geven in moreel besef, moreel geweten en moreel handelen. Ze worden uitgedaagd om na te denken over zichzelf, hun eigen leefwereld en de keuzes die ze maken. Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.noapologies.eu.