Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Moet dat nou?

Generatio is afhankelijk van giften van kerken en particulieren, van u. Generatio bestaat volledig op basis van giften, we werken alleen met vrijwilligers en elke gift wordt volledig besteed aan de missie die we met elkaar hebben geformuleerd. Maar als we eerlijk zijn, kunnen we best een steuntje in de rug gebruiken om onze missie meer inhoud en helderheid te geven. En we hebben ook plannen genoeg om ons werk uit te breiden en meer de boer op te gaan. We willen in 2019 naast een Grootouderdag ook weer een Jonge Gezinnendag organiseren. Wilt u ons helpen deze dagen mogelijk te maken? Hartelijk dank.

Onderstaand onze huidige projecten:

Materialen ten behoeve van spreekbeurten, trainingen en voorlichtingen
Stichting Generatio werkt met vrijwilligers die getraind zijn om spreekbeurten & voorlichtingen en trainingen & cursussen te geven in het hele land. Om hen ook werkelijk aan de slag te kunnen laten gaan, zijn verschillende materialen nodig waaronder laptops en beamers.

Family Builders
Family Builders is één van de grootste projecten van Stichting Generatio. Het helpt ouders bij de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. Kerken en groepen waar Family Builders gegeven wordt, betalen een vergoeding. Deze vergoeding dekt slechts een gedeelte van de kosten. Buiten de trainingen om maken we bijvoorbeeld kosten voor het trainen van de vrijwilligers en de afschrijving van onze materialen.

No Apologies
No Apologies is een karaktervormend weerbaarheidsprogramma voor jongeren. Het is een interactief programma wat betekent dat er veel gedaan wordt met werkvormen, sport en spel. Hiervoor moeten regelmatig nieuwe materialen worden aangeschaft. Ook het trainen van de vrijwilligers kost geld, net als de uitvoeringen zelf. Net als bij Family Builders, dekt de prijs van No Apologies niet alle kosten. We kiezen hiervoor om het programma voor iedereen betaalbaar te houden. Het gat dat ontstaat tussen de kosten en opbrengsten, wordt gevuld met giften. No Apolgies heeft een eigen website: www.noapologies.eu.

Evenementen
Misschien ben je ooit zelf op een Jonge Gezinnendag of een Grootouderdag geweest? En wil je financieel ondersteuning bieden aan een van deze evenementen. Dat zou ons enorm helpen voor het maken van promotiemateriaal en om de kosten van deze dagen zo laag mogelijk te houden, zodat we de dagen gratis aan kunnen blijven bieden.

Algemeen
En natuurlijk als je geen specifiek project kunt aangeven, dan komt je gift terecht bij het project wat het meest steun nodig heeft.

Een gift overmaken kan via NL95 INGB 0006 0356 87 t.n.v. Stichting Generatio te Dordrecht o.v.v. de projectnaam.
No Apologies heeft een eigen rekeningummer: NL58 INGB 0006103283 t.n.v. No Apologies te Dordrecht.