Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Giftenverantwoording

Stichting Generatio is grotendeels afhankelijk van giften. De vergoeding die we vragen voor onze spreekbeurten & voorlichtingen en trainingen & cursussen dekt slechts een gedeelte van onze kosten. Om het werk van Generatio voort te kunnen (blijven) zetten, zijn we dus afhankelijk van jouw steun! Als je Generatio steunt – of gaat steunen – wil je natuurlijk ook weten wat er met jouw gift gebeurt. Daarom tref je onderaan de pagina onze jaarrekening van het afgelopen jaar.

We zijn dankbaar dat Generatio financieel gezond is, mede dankzij uw giften. Tegelijkertijd is de bodem onder het werk maar heel dun. We kunnen het werk precies draaiende houden maar er is geen ruimte om dingen te ontwikkelen. We hebben nog heel veel plannen en ideeën, maar die moeten we op dit moment in de koelkast zetten en dat vinden we erg jammer. In het komende jaar willen we heel graag weer een Grootouderdag organiseren maar ook een dag voor ouders die alleen staan in de opvoeding van hun kinderen. Dus als u ons met uw gift wilt helpen het werken met en voor generaties verder te ontwikkelen, zijn we u daar heel dankbaar voor.  U maakt dan samen met ons het realiseren van Psalm 78 een stukje concreter!