Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Blog | Vergrijzing

Door Caroline de Koning op maandag 11 januari 2016

Kleinzoon (4) sjokt naast opa door het park en vraagt: “Opa, wil je me dragen, want mijn benen zijn zó moe!” Opa sputtert nog wat tegen, maar bezwijkt dan voor zijn smekende blik, tilt hem op en draagt hem verder. De kleine jongen legt zijn hand op opa’s hoofd en vraagt: “Opa, waarom heb jij witte (lees: grijze) haren?” Even blijft het stil, dan zegt opa: “Dat komt omdat opa al een beetje oud is en de zon veel op mijn haren heeft geschenen.” De vraag wordt herhaald om te checken of dit wel de waarheid is: “Oma, waarom heeft opa witte haren?” Omdat ik het antwoord van opa heb gehoord, herhaal ik dit! Hij lijkt overtuigd te zijn. Nu is dit antwoord wel enigszins bezijden de waarheid: Het krijgen van grijze haren is inderdaad een teken van het verouderingsproces. Dit komt echter van binnenuit en heeft niets te maken met zonneschijn. Maar goed, om zo’n jochie nou te vermoeien met een veranderde eiwitsynthese, waardoor er een verlies is van melanine? Dat gaat te ver. Voor dit moment is het een bevredigende uitleg!

Grijze haren houden de gemoederen behoorlijk bezig. Enerzijds worden ze geassocieerd met wijsheid en levenservaring, anderzijds met saaiheid en onopvallendheid. Dat laatste wil niemand!  Drogisterijen spelen hierop in en verkopen veel producten uit dit ‘grijze gebied’: Een shampoo vóór en één tegen grijs haar, verf om de grijze kleur tijdelijk te camoufleren. En niet te vergeten de capsules, met o.a. paardenstaartextract, die bewerken dat slapende of bijna dode celpigmenten worden wakker geschud, waarna ze het grijze haar herstellen naar de oorspronkelijke haarkleur. Ondanks de vele camouflagetechnieken die voorhanden zijn, neemt de vergrijzing toch toe. Het aandeel ouderen in de totale bevolking zal de komende jaren sterk stijgen. We krijgen dus te maken met ‘meer grijs op straat’. Salomo, die bekend staat als een wijs man, schrijft in Spreuken 16:31: “Grijsheid is een sierlijke kroon, ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid.” En in Spreuken 20:29: “De glorie van de ouderen is de grijsheid.” Helemaal niet saai en onopvallend, iets om je over te schamen, maar grijsheid als sieraad! Jammer voor de drogist. Het dragen van een sierlijke kroon veronderstelt wel een bepaald gedrag en waardigheid. In Titus 2 lezen we:“ De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede.”  Ouderen hebben en houden de belangrijke opdracht om waarden en normen over te dragen aan de jongere generatie. Het kerkelijk en maatschappelijk leven bieden hiervoor vele mogelijkheden. Ouderen hebben een voorbeeldfunctie. Als zij die op de juiste manier vervullen, valt hen eer ten deel.

Eerbied hebben voor grijze haren en hen die ze dragen is óók een Bijbelse opdracht. In Leviticus 19:32 lezen we: “U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de Heere.” De apostel Paulus schrijft aan de jonge Timotheüs: “Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader, (...) oude vrouwen als moeders.” De Bijbel roept op tot eerbied en een respectvolle houding naar ouderen. Jongere generaties zijn de ouderen niet alleen dank verschuldigd voor wat zij eerder voor hén deden. Maar zullen hen met liefde en respect behandelen omdat ouderen hen door God gegeven zijn, ook om voor hen te zorgen als zij dit zelf niet meer kunnen. Een mooi voorbeeld in de Bijbel is de zorg van Ruth voor Naomi. Behalve deze opdrachten lees ik  in Jesaja 46 vanaf vers 3 ook een troostvolle belofte voor jong én oud: “u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.”

Onze kleinzoon moest eerst zijn verlangen om gedragen te worden bij opa bekend maken. Hoe anders is dat bij onze Hemelse Vader. Hij draagt ons al vanaf ons prilste begin; voordat wij er om konden vragen. En, Hij blijft dat doen; zelfs als wij er niet meer om kúnnen vragen! 

Overige blogs