Geloofsopvoeding is dé allerbelangrijkste pijler in jouw opvoeding

Family Builders geeft jou de tools in handen om op een leuke en speelse manier de principes en het goede van God te duiden naar je kinderen toe.
Ja! Dat wil ik!

Family builders

In vijf avonden krijg jij als ouder(s) de tools in handen om jouw geloofsopvoeding vorm te geven. Samen met een trainer en andere deelnemers uit de groep gaan we met elkaar op zoek naar Gods principes rondom jouw (geloofs)opvoeding en ontdek je hoe jij deze principes kunt vertalen naar de praktijk van jouw/jullie gezin. Zo geef je jouw kind(eren) het meest kostbare mee in hun leven, namelijk een levende relatie met God de Vader.

Herken je dit?

Het onderwijzen van geestelijke principes aan je kinderen lijkt onbereikbaar; een opdracht die je liever overlaat aan jouw kerk of gemeente.

In de waan van elke dag kom je eigenlijk niet toe aan een praktische invulling van geloofsoverdracht. De dagen, weken en maanden vliegen in elkaar over, maar je wilt dit toch absoluut inpassen in jouw leven.

Je wilt jouw kind meer meegeven dan enkel emotioneel, materialistisch en praktisch geluk. Jouw geloof is namelijk het belangrijkste facet in jouw leven.

Je wilt je kind weerbaar maken, maar je hebt geen idee hoe je dat aan kunt pakken.

Bij jou werd vroeger thuis nooit gesproken over God. Alles wat je leerde over Hem was bij de zondagschool, in de kerk of later in jouw leven. Hoe doe je dat dan zelf met jouw kinderen?

Je wilt wel over God delen, maar je merkt dat je al snel de tale Kanaäns spreekt. Je kinderen haken snel af…

Je mist de creativiteit om geloofsopvoeding op een leuke manier vorm te geven.

Jij en jouw partner hebben qua geloof geen eenheid in jullie relatie. Jij gaat naar de kerk, maar de ander heeft het geloof in God verloren. Hoe kun jij jouw kinderen dan wel een leven met God voorleven?

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

– Deuteronomium 6:4-9 [HSV]

Hoe zou het zijn als jouw kind(eren)…

Een levende relatie met God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest leren opbouwen van jongs af aan.

Opgroeien in een atmosfeer van veiligheid en emotionele stabiliteit.

Sterke sociale vaardigheden ontwikkelen binnen de veiligheid van het gezin, om zo gezonde en stabiele relaties op te bouwen.

Affectie, respect, orde, empathie en aanmoediging ontvangen zowel als het vermogen om dat ook uit te delen.

Kunnen genieten van mooie gezinstradities, waarin verhalen, geloofsovertuigingen en mooie gebruiken gedeeld worden.

Tijdens gezinsmomenten op een creatieve, speelse en onvergetelijke manier onderwezen worden in Bijbelse principes.

Inzicht krijgt in hoe je effectief kunt communiceren en vraag gestuurd kunt coachen.

Door jullie relatie als echtpaar of jouw omgang met andere mensen de rijkdom van het functioneren van een gezond gezin en een goede huwelijksrelatie ziet.

Generatio zet zich in om kinderen standvastig in de maatschappij op te laten groeien door de ouders, opvoeders en andere betrokkenen toe te rusten in thema’s als (geloofs)opvoeding.

Wat levert Family Builders jou op?

Je ontwikkelt visie voor de geloofsopvoeding van jouw kind(eren).

Je bent je bewust van hoe jouw eigen opvoeding invloed heeft op de invulling van geloofsopvoeding in jouw gezin.

Je leert over God te spreken op een eenvoudige manier die aansluit bij het niveau van jouw kind(eren).

Je hebt concrete doelen opgesteld om de geloofsopvoeding een plek te geven in jullie gezinsleven.

Je krijgt praktische tools in handen om de geestelijke opvoeding in jouw gezin in te vullen.

Wanneer je de training samen met jouw partner doet, geeft het reden tot mooie en verbindende gesprekken.

Wat kun je verwachten?

De cursus Family Builders bestaat uit vijf avonden. Wanneer je in de gelegenheid bent om samen de cursus te volgen heeft dat absoluut de voorkeur. Juist op die manier kun je samen bouwen aan jullie opvoedingsvisie. Iedere avond staat in het teken van een thema. De opbouw van de cursus ziet er als volgt uit:

Geestelijk, emotioneel en sociaal erfgoed

Welk erfgoed heb jij meekregen van jouw ouders? Een rijk geestelijk, emotioneel en sociaal erfgoed of juist een ‘lege plastic zak’? En hoe bepaal je welk erfgoed jullie samen – als man en vrouw met God – doorgeven aan jullie kind(eren)? Deze avond laat het belang zien van een goed geestelijk, emotioneel en sociaal erfgoed voor jouw gezin én motiveert jullie om samen (verder) te bouwen aan een sterk en gezond erfgoed in alle opzichten.

De gezinsgeur - AROMA

Deze avond hebben we het over jullie gezinsgeur aan de hand van het AROMA-principe. AROMA staat voor Affectie, Respect, Orde, Meelevende vrolijkheid en Aanmoediging. Al deze onderdelen bij elkaar vormen een gezonde gezinsgeur waarmee jullie het sociaal, emotioneel en geestelijk erfgoed van jullie kind(eren) positief beïnvloeden.

Tradities en gezinskompas

Tradities lijken niet meer iets van nu. De praktijk is echter anders. Ons hele leven hangt samen met – vaak onbewuste – tradities en gewoontes. Deze avond daagt jullie uit om bewust na te denken over wat jullie met tradities doorgeven aan jullie kind(eren) en welke essentie van ons leven ze laten zien. Het tweede gedeelte van deze avond gaat over het gezinskompas. Welke richting willen jullie op met de (geloofs)opvoeding en welke normen en waarden vloeien daaruit voort?

Gezinsmomenten

Avond vier gaat over gezinsmomenten oftewel Family Nights. De Family Nights stellen je in staat om op een leuke en ontspannen manier meer over God te ontdekken, op een manier die aansluit bij kinderen. Het is een praktische avond vol met voorbeelden en opdrachten waar jullie direct mee aan de slag kunnen gaan binnen het gezin. Na afloop van deze avond gaan de cursisten altijd erg enthousiast en vol ideeën naar huis.

HEAD & HEART

Tijdens deze avond gaan we in gesprek over de rolverdeling tussen man en vrouw binnen het huwelijk en gezin. Hoe heeft God het man- en vrouw zijn en het vader- en moederschap binnen het huwelijk bedoeld? Welke beeld mag je als man en vader en als vrouw en moeder meegeven aan je kinderen? Deze afsluitende avond biedt altijd weer veel stof tot napraten.

Ben je geïnteresseerd, maar twijfel je nog?

 Stuur ons dan een mailtje, zodat wij samen kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Ik heb nog wat vragen:

Waar wordt de cursus Family Builders gegeven?

De cursus Family Builders wordt op lokaal initiatief georganiseerd. Dat kan een lokale kerk of gemeente zijn of een kernteam van mensen die de cursus interkerkelijk organiseren.

Wie geeft de cursus?
De cursus Family Builders wordt gegeven door een van onze trainers. Op de Over Ons pagina staat een overzicht van onze trainers.
Is er een mogelijkheid voor follow-up?

Er is zeker een mogelijkheid voor follow-up. Wij verzorgen verschillende spreekbeurten op locatie op aanvraag. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Als ik Family Builders in mijn kerk wil organiseren, hoe gaat dat dan te werk?

Wat fantastisch dat je de cursus Family Builders in jouw kerk wilt organiseren. Dat juichen wij absoluut toe. Als organisator ben je verantwoordelijk voor de lokale communicatie; wij leveren de materialen aan. Bovendien regel je alle praktische zaken zoals de locatie, het ontvangen van de gasten, de technische benodigdheden en de koffie en thee tijdens de avond. De kerk zorgt voor de financiële afhandeling van de kosten van de cursus. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Wat is de investering?

Het richtbedrag voor de cursus Family Builders is € 1040, 00 waarbij we per deelnemer € 12,50 vragen voor de materialen. Deze kosten zijn exclusief de reiskosten van de trainer. Als stichting zijn wij niet btw-plichtig. Mochten de kosten een belemmering zijn voor de kerk, neem dan contact met ons op zodat we met elkaar kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Ik ben zo enthousiast over het programma, kan ik zelf ook trainer worden?

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Daarom maken wij graag kennis met jou. Stuur een motivatiebrief met eventueel een CV naar ons toe zodat wij contact met jou op kunnen nemen.

Hoe werkt het aanmelden?

Je kunt je aanmelden bij een lokale Family Builders cursus. Mocht er geen Family Builders cursus georganiseerd worden bij jou in de regio, dan kun je overwegen om de cursus zelf (of met een aantal andere ouders) te organiseren. Meld je aan voor onze nieuwsbrief zodat je op de hoogte bent van de komende Family Builders cursussen in het land. Wellicht kun je daar aanhaken!

Staat je vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op zodat wij jouw vraag kunnen beantwoorden. Wij denken graag met je mee.