Wees hét verschil in het leven van een kind of een jongere!

Maak elk kind weerbaar in alles wat er op hen afkomt.
Ja, dat wil ik!

Maak ze sterk

Wat je rol ook is wanneer je naast een kind of tiener staat, je wilt dat ze God leren kennen! Want dat maakt ze sterk en weerbaar. Alles kan veranderen in het leven van het kind, maar God is en blijft onveranderlijk en Zijn Woord is als een handboek voor het leven. Wil je meebouwen aan een sterke generatie? Door te investeren in je eigen gezin of in gezinnen in je omgeving?

Neem dan een kijkje in het aanbod van Maak ze sterk!

Aanbod Maak ze sterk

Oudercursus

Volg als ouder of opvoeder de oudercursus Maak ze sterk om tools in handen te krijgen om jouw kind(eren) weerbaar te maken, vanuit Gods woord.

  • 6 cursusavonden
  • Werkboek Maak ze sterk
  • Tip om aan te schaffen: boek Maak ze sterk van Wietske Noordzij en Erik Smit

Trainerscursus

Wil je vanuit je passie voor God investeren in sterke gezinnen in je eigen omgeving? Ga als trainer in jouw regio aan de slag met de oudercursus Maak ze sterk.

  • 1 trainingsdag
  • Handleiding voor trainers
  • Werkboek Maak ze sterk
  • Tip om aan te schaffen: boek Maak ze sterk van Wietske Noordzij en Erik Smit

Herken je dit?

Je reageert op datgene wat er op je af komt, maar je verlangt naar regie. Naar een plan…

Je gelooft dat de Bijbel vol staat met praktische richtlijnen voor de opvoeding, maar je ziet door de bomen het bos niet meer…

Er komt zoveel op jouw kind en/of tiener af: nepnieuws, risicogedrag, groepsdruk, eenzaamheid en heftige maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe help je hen hier goed mee om te gaan?

Je wilt je kind weerbaar maken, maar je hebt geen idee hoe je dat aan kunt pakken.

Je gelooft in goede communicatie, het is dé sleutel. Maar wat zijn kenmerken van opbouwende communicatie?

Grenzen zijn nodig om veilig op te groeien. Maar wat zijn 'goede' grenzen? Hoe draag je ze over? Hoe 'bewaak' je grenzen en wat is daarin belangrijk wanneer je kinderen ouder worden?

Wat is zelfaanvaarding? En hoe kun je bouwen aan zelfaanvaarding bij jouw kinderen?

Je weet dat het geloof in God het beste fundament is, maar hoe kun je dat fundament bouwen in het leven van jouw kind?

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

– Jozua 1:9

Wil jij…

Regie over de opvoeding

Kennis van jouw opvoedstijl, je sterke punten en de uitdagingen.

Je opvoedvisie kunnen vertalen naar praktische levensthema’s, zoals seksuele voorlichting, identiteitsvorming en mediawijsheid?

Weten hoe je je kind weerbaar maakt?

Inzicht hebben in jullie sociale netwerk en de invloed daarvan op jouw kind?

Leren hoe je jouw kind - met zijn eigen karakter, talenten, valkuilen en dromen - kunt begeleiden in zijn ontwikkeling naar volwassenheid?

Effectief communiceren en gestuurd coachen?

Grenzen stellen en hanteren binnen het gezin?

Je kind opvoeden met een gezonde portie eigen verantwoordelijkheid, die toeneemt naar mate het kind ouder wordt?

Jezelf kunnen aanvaarden, waardoor je een gezond zelfbeeld ontwikkelt en dit kan doorgeven aan jouw kind?

Weten welke vaardigheden en handvatten jouw kind nodig heeft om sterk te staan in het geloof. Waarbij het geloof het fundament is/wordt van het leven?

Generatio zet zich in om kinderen standvastig in de maatschappij op te laten groeien door de ouders, opvoeders en andere betrokkenen toe te rusten in thema’s als (geloofs)opvoeding en weerbaarheid.

Wat levert de cursus Maak ze sterk jou op?

Je leert zelf stevig te staan in de opvoeding van jouw kind(eren).

Je ontwikkelt visie en een plan om jouw kind mentaal en geestelijk weerbaar te maken.

Je leert meer over thema’s als opvoeden, jouw invloed als ouder, de rol van het gezin, emoties, sociale vaardigheden, groepsdruk, de online wereld, risicogedrag, zelfbeeld, fysieke weerbaarheid, rouw en verdriet, seksualiteit en gewetensvorming.

Je ontmoet ouders met hetzelfde verlangen als jij, namelijk het weerbaar maken van jullie kinderen. Je bent van betekenis voor elkaar door te sparren, uitwisselen van kennis en tips en voor elkaar te bidden.

Wat anderen vertellen:

“Ik wist niet precies wat ik moest verwachten maar heel waardevol om samen te delen en sparren. Je leert altijd van elkaar ook al sta je anders in sommige dingen.”Deelnemer Oudercursus

“Je bent zó een voorbeeld als opvoeder. Wat we zelf uitleven zien we vaak terug in onze kinderen. Veel eyeopeners en duidelijke handvatten, bedankt!”

Een vader

“De cursus geeft handvatten voor het sterker maken van je kind. Het leert je bewust te worden wat je invloed is op je kind. Voor iedere ouder een aanrader!”

Een opvoeder

Nog vragen?

Ben jij benieuwd of dit is wat jij zoekt en jou gaat helpen in de weerbaarheidsbevordering van jouw kind(eren)? Of ben je benieuwd of het trainerschap wat voor jou is? Stuur ons dan een mail, zodat we samen kunnen kijken of deze cursus aansluit.