Wees hét verschil in het leven van een kind of een jongere!

Maak elk kind weerbaar in alles wat er op hen afkomt.
Ja! Dat wil ik!

Maak ze sterk

Wat je rol ook is wanneer je naast een kind of tiener staat, je wilt dat ze God leren kennen! Want dat maakt ze sterk & weerbaar. Alles kan veranderen in het leven van het kind, maar God is en blijft onveranderlijk & Zijn Woord is als een handboek voor het leven. Wil je meebouwen aan een sterke generatie? Door te investeren in je eigen gezin of in gezinnen in je omgeving? Neem dan een kijkje in het aanbod van Maak ze sterk!

Aanbod Maak Ze Sterk

Oudercursus

Volg als ouder(s) of opvoeder(s) de Maak Ze Sterk oudercursus om tools in handen te krijgen om jouw kind(eren) weerbaar te maken, vanuit Gods woord.

  • 6 cursusavonden
  • Werkboek Maak Ze Sterk
  • Tip om aan te schaffen: boek Maak Ze Sterk van Wietske Noordzij en Erik Smit

Trainerscursus

Word trainer om bij jou in de omgeving een Maak Ze Sterk oudercursus te organiseren en zo mee te bouwen aan sterke gezinnen!

  • 1 trainingsdag
  • Handleiding voor trainers
  • Toegang tot een dropbox vol materialen (PowerPoint Presentaties & PR marterialen)
  • Werkboek Maak Ze Sterk

Ook wel eens momenten dat je dit herkent?

Je reageert op datgene wat er op je af komt, maar je verlangt naar regie. Naar een plan…

Je gelooft dat de Bijbel vol staat met praktische richtlijnen voor de opvoeding, maar je ziet door de bomen het bos niet meer…

Er komt zoveel op jouw kind(eren) en/of tiener(s) af: nepnieuws, risicogedrag, groepsdruk, eenzaamheid en heftige maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe help je hen hier goed mee om te gaan?

Je wilt je kind weerbaar maken, maar je hebt geen idee hoe je dat aan kunt pakken.

Je gelooft in goede communicatie, het is dé sleutel. Maar wat zijn kenmerken van opbouwende communicatie?!

Grenzen zijn nodig om veilig op te kunnen groeien. Maar wat zijn 'goede' grenzen? Hoe draag je ze over? Hoe 'bewaak' je grenzen en wat is daarin belangrijk wanneer ze ouder worden?

Wat is zelfaanvaarding? En hoe kun je bouwen aan zelfaanvaarding bij jouw kind(eren)?

Je weet dat het geloof in God het beste fundament is in het leven van jouw kind, maar hoe kun je dat fundament bouwen in het leven van jouw kind?

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

– Jozua 1:9

Wil jij ook het volgende bereiken?! Dat jij…

Regie hebt over jouw opvoeding

Bewust bent van jouw opvoedstijl, je sterke punten in jouw opvoeding en ook jouw uitdagingen.

Jouw visie rondom de opvoeding kunt vertalen naar praktische levensthema’s, zoals seksuele voorlichting, identiteitsvorming en mediawijsheid.

Je wilt je kind weerbaar maken, maar je hebt geen idee hoe je dat aan kunt pakken.

Inzicht hebt in het sociale netwerk van jouw gezin en wat de invloed daarvan is op jouw kind.

Tools in handen krijgt hoe je jouw kind - met zijn eigen karakter, talenten, valkuilen en dromen - kunt begeleiden in zijn ontwikkeling naar volwassenheid.

Inzicht krijgt in hoe je effectief kunt communiceren en vraag gestuurd kunt coachen.

Grenzen kunt stellen en hanteren binnen het gezin.

Jouw kind op kunt voeden met een gezonde portie eigen verantwoordelijkheid, die toeneemt naar mate het kind ouder wordt.

Jezelf kunt aanvaarden, waardoor je een gezond zelfbeeld ontwikkelt en door kunt geven aan jouw kind.

Je weet welke vaardigheden en handvatten jouw kind nodig heeft om sterk te staan in het geloof. Waarbij het geloof het fundament is/wordt van het leven.

Generatio zet zich in om kinderen standvastig in de maatschappij op te laten groeien door de ouders, opvoeders en andere betrokkenen toe te rusten in thema’s als (geloofs)opvoeding en weerbaarheid.

Wat levert de cursus Maak Ze Sterk jou op?

Je leert zelf stevig te staan in de opvoeding van jouw kind(eren).

Je ontwikkelt visie en een plan om jouw kind mentaal en geestelijk weerbaar te maken.

Je leert meer over thema’s als opvoeden, jouw invloed als ouder, de rol van het gezin, emoties, sociale vaardigheden, groepsdruk, de online wereld, risicogedrag, zelfbeeld, fysieke weerbaarheid, rouw en verdriet, seksualiteit en gewetensvorming.

Je ontmoet andere ouders die hetzelfde verlangen als jij, namelijk het weerbaar maken van jouw kind(eren). Samen ben je van betekenis voor elkaar door het sparren, kennis en tips uit te wisselen en voor elkaar te bidden.

Wat anderen vertellen:

“Ik wist niet precies wat ik moest verwachten maar heel waardevol om samen te delen en sparren. Je leert altijd van elkaar ook al sta je anders in sommige dingen.”Deelnemer Oudercursus

“Je bent zó een voorbeeld als opvoeder. Wat we zelf uitleven zien we vaak terug in onze kinderen. Veel eye openers en duidelijke handvaten, Bedankt!”

Een vader

De cursus geeft handvaten voor het sterker maken van je kind. Het leert je bewust te worden wat je invloed is op je kind. Voor iedere ouder een aanrader!

Een opvoeder

Wat kun je verwachten?

De cursus Maak Ze Sterk bestaat uit zes avonden. Wanneer je in de gelegenheid bent om samen de cursus te volgen, heeft dat absoluut de voorkeur. Juist op die manier kun je samen bouwen aan jullie opvoedingsvisie. Iedere avond staat in het teken van een thema. De opbouw van de cursus ziet er als volgt uit:

Jij als opvoeder

Tijdens de eerste avond maak je kennis met het programma van Maak Ze Sterk. Je ontdekt wat de Bijbelse richtlijnen zijn voor de opvoeding van jouw kind(eren) en/of tiener(s). Bovendien word jij je bewust van jouw eigen (voorkeurs)opvoedstijl. We denken met elkaar na over verschillende opvoedstijlen en de voor- en nadelen van elke stijl.

Samen opvoeden

Je denkt samen na over datgene wat jullie willen bereiken in het leven van jullie kind(eren) en hoe jullie – samen met jullie omgeving – actief hieraan kunnen bijdragen. Je bent je bewust van de externe invloed van zowel omgeving als media. Bovendien krijg je tools in handen om jullie kind(eren) vaardigheden aan te leren om weerbaar te zijn tegen negatieve invloeden en de positieve invloeden te benutten.

Communicatie

Communiceren is wellicht het moeilijkste werkwoord dat bestaat. Tijdens deze avond ontdek je hoe communicatie kan bijdragen aan de weerbaarheid van jouw kind. Naast de belangrijke sleutels die je ontvangt om effectief te communiceren, ga je aan de slag met jouw eigen communicatie. Zo reflecteer je op jouw communicatie en ontdek je hoe je elkaar aan kan vullen als partners.

Grenzen

Grenzen zijn key in de opvoeding van kinderen. Zowel op korte als op lange termijn is dit van groot belang. Er ligt een verband tussen grenzen en de ontwikkeling van een kind, waarbij de uitdaging ligt in de vraag waar de juiste grens ligt. Tijdens deze avond ga je samen in gesprek over grenzen binnen jullie gezin, waarbij je ook kunt sparren met andere ouders. Bovendien krijg je praktische handvatten voor het stellen en hanteren van grenzen.

Zelfaanvaarding

Veel mensen worstelen met een negatief zelfbeeld. Ook veel kinderen en jongeren hebben hier op jonge leeftijd al mee te maken. We duiken tijdens deze avond de Bijbel in om te ontdekken wat het Bijbelse fundament is voor een gezond zelfbeeld. Bovendien ontdek je het verband tussen zelfaanvaarding en weerbaarheid. Om zelf te investeren in de zelfaanvaarding van jouw kind krijg je praktische tools in handen.

Weerbaarheid

God zegt in Jozua 1 vers 9 tegen Jozua dat hij sterk en moedig moet zijn, omdat God zelf met hem is. Er is een sterk verband tussen weerbaarheid en het geloof in God. Tijdens deze avond denk je na over het opbouwen van geestelijke weerbaarheid en hoe je als ouder hieraan bij kunt dragen. Daarnaast ontdek je welke vaardigheden en handvatten jouw kind nodig heeft om sterk te staan in het geloof.

Ben je geïnteresseerd maar twijfel je of het écht bij jou past?

Ben jij benieuwd of dit is wat jij zoekt en jou gaat helpen in de weerbaarheidsbevordering van jouw kind(eren)? Of ben je benieuwd of het trainerschap wat voor jou is? Stuur ons dan een mailtje, zodat wij met je mee kunnen kijken om te zien of deze cursus aansluit.