Wij dromen van geestkrachtige kinderen die opgroeien in sterke gezinnen

Dat is onze passie, die begint bij onze liefde voor God
Vertel me meer!

De passie van Stichting Generatio

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om kinderen en jongeren te versterken. We willen eraan bijdragen dat jonge mensen God kennen en weerbaar zijn. Dat doen we met name door te investeren in de mensen die in een directe relatie met kinderen en jongeren staan, zoals ouders, verzorgers, kinderwerkers, jeugdleiders, leerkrachten, grootouders en andere betrokkenen. Zij maken tenslotte het grootste verschil in hun leven.

Na een 2-daagse training zijn in oktober 2023 de eerste Regioteams ontstaan in; 

  • Zwolle 
  • Utrecht 
  • Veluwe 
  • Ede 
  • Groene hart 
  • Rotterdam  

We bidden dat er meer mensen in de verschillende Regioteams zullen komen en dat het aantal Regioteams zal uitbreiden.   

Regioteams

Generatio bouwt aan regioteams om meer opvoeders in Nederland te bereiken. We geloven in het principe van vermenigvuldiging wat Jezus ons zelf heeft geleerd. Een regioteam bestaat uit minimaal vier vrijwilligers die Jezus volgen en daarmee ook de visie van Generatio uitdragen. Zij zetten zich in om in de eigen regio activiteiten en trainingen van Generatio te mobiliseren en te organiseren. Deze regioteams worden door het kernteam van Generatio getraind en gecoacht.

Word partner en investeer mee

Om te kunnen doorgroeien en blijven investeren in onze Regioteams en trainers is een gift zeer welkom. Met een maandelijkse gift investeer je structureel mee aan sterke gezinnen! 

Investeer jij in de volgende generatie?

Door de ANBI-status van de stichting zijn giften fiscaal aftrekbaar

Meer weten? Klik op onderstaande buttons.

Ons bestuur

Klik op de naam voor meer info

Reinier Sanders

Voorzitter

Frits Altorf

Penningmeester

Nathalie Booij

Bestuurslid

Salome Schutterop

Bestuurslid

Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

– Psalm 78:2-4

Onze missie

Wij geloven dat wij het verschil kunnen maken door het delen van kennis, ervaring en vaardigheid. Onze missie bestaat uit vier onderdelen en wordt als volgt verwoord.
Stichting Generatio wil:

De verschillende generaties met elkaar verbinden opdat zij van elkaar zullen leren aangaande het toepassen van Gods principes in het dagelijks leven.

De omgeving van kinderen en jongeren versterken, zodat kinderen en jongeren God kennen en weerbaar zijn.

Bouwen aan gezonde huwelijken en gezinnen op basis van Bijbelse principes.

Komende generaties laten zien dat het evangelie altijd relevant is, zowel in de offline als de online wereld.

Onze visie

Een gezonde samenleving is gebouwd op Gods principes en bestaat uit gezonde gezinnen. De stichting Generatio wil graag de omgeving van kinderen en jongeren versterken, zodat kinderen en jongeren God kennen en weerbaar zijn. Om dat te bereiken trainen we kinderwerkers, jeugdwerkers en ouders en organiseren wij evenementen.

Onze activiteiten

Door verschillende activiteiten geeft Stichting Generatio handen en voeten aan haar missie. De stichting streeft ernaar haar doel te bereiken door:

Het (doen) verzorgen van toerusting, coaching en advies aan kinderen, tieners, jongeren en hun opvoeders in de meest brede zin van het woord;

Het op alle mogelijke manieren inspireren, motiveren en bewegen van volwassenen om zich in te zetten voor kinderen en jongeren.

Het schrijven van boeken en artikelen.

Het ontwikkelen van cursussen, trainingen, methodes, opleidingen en materialen.

Het ondersteunen van en meewerken aan initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van de stichting.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI

Stichting Generatio is een ANBI geregistreerde stichting, wat betekent dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Wanneer een goed doel bij de Belastingdienst staat geregistreerd als een ANBI, brengt dit een aantal fiscale voordelen met zich mee. Zo mag u als donateur van Stichting Generatio uw gift(en) aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moet u de gift vastleggen in een overeenkomst met ons.