Gezinsmoment in lijdenstijd

20 maart 2024

Voor gezinsmomenten rondom Pasen zijn er op internet en blogs heel veel mooie ideeën te vinden. Elk jaar maken we een paastuintje met een ‘graf’ erin en een kruis van takjes er bovenop. Meestal zetten we wat bloembolletjes in de aarde van het tuintje of we zaaien iets. Op deze manier kun je mooi de tekst uit Johannes 12: 24 uitleggen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.  

De verhalen van de lijdenstijd en het Paasevangelie geven zoveel stof om met je kinderen te bespreken, dat het eigenlijk een gemiste kans is als je die tijd in je gezin zomaar voorbij laat gaan. Hoe diep heeft Jezus zich willen vernederen voor ons… Dat is toch een wonder van Zijn eeuwige liefde wat we aan onze kinderen door moeten geven!

De lijdensweken zijn al even begonnen en we leven alweer richting de Paasdagen, maar toch zullen er best nog wat gelegenheden zijn om met je kinderen bezig te zijn met het lijden en sterven van de Heere Jezus. De verhalen daarover kun je vertellen, maar ook voorlezen uit een kinderbijbel of een boekje zoals ‘De Heere Jezus is opgestaan’ van Laura Zwoferink. De platen in dit boek zijn ook prachtig om met je kinderen te bekijken.  

Zoek van tevoren een groot bord of een rechthoekige schaal (bijvoorbeeld een plateau voor kaarsen). Maak daarop samen met je kinderen een tuintje van aarde met een pad van (witte) grindsteentjes. Verstop aan het einde van het pad een potje van aardewerk in de aarde, zodat je de opening nog kunt zien. Het is mooi om wat graszaad langs het pad te zaaien en de tekst die ik hierboven genoemd heb uit te leggen. Zet op het pad zoveel waxinelichtjes als dat je verhalen gaat behandelen vóór Pasen. Als je daarna achtereenvolgens de verhalen over het lijden van de Heere Jezus voorleest kun je steeds een voorwerp wat met dat verhaal te maken heeft op het pad van je tuintje zetten en een waxinelichtje weghalen. Zo wordt het richting Goede Vrijdag steeds donkerder. Bij de intocht in Jeruzalem kun je bijvoorbeeld een ezeltje neerzetten, bij het verraad van Judas wat muntjes, bij de voetwassing een klein schaaltje met een doekje… Bedenk steeds een voorwerp wat bij het verhaal hoort en laat de voorwerpen in de goede volgorde achter elkaar op het pad staan. Zo kunnen de kinderen zich de hele lijdenstijd alle gepasseerde verhalen herinneren. Vlak vóór Goede Vrijdag lees je het verhaal van de Paasmaaltijd van de Heere Jezus en de discipelen. Schenk in een borrelglaasje (in de vorm van een piepklein wijnglas) wat rood druivensap. De Heere Jezus stelt het Avondmaal in en vertelt Zijn discipelen dat Hij Zijn bloed gaat geven voor hen. Wat een wonder is dat! Dat is iets waar we heel blij om mogen zijn! Dat Jezus bereid was om voor zondaren Zijn leven af te leggen. Uit die blijdschap in het zingen van mooie liederen en in het gebed met de kinderen. Laat ze op een wit vel papier met vrolijke kleuren vetkrijt verschillende vlakken kleuren. Het blad moet helemaal vol zijn met gekleurde vlakjes. Je kunt daarbij eventueel ook de betekenis van verschillende kleuren bespreken. Rood van het bloed en van liefde, blauw van trouw, enz…  Op Goede Vrijdag vertel je over het sterven van de Heere Jezus. Dat Hij verlaten werd door Zijn Vader en de straf moest dragen voor onze zonden. Dat was een donkere, zwarte nacht. Blaas nu ook het laatste waxinelichtje op het pad uit. Verf nu met zwarte inkt het met vetkrijt gekleurde blad helemaal zwart. Alle mooie kleuren zijn nu weg… Praat erover met je kinderen wat het voor de Heere Jezus geweest moet zijn om helemaal alleen Gods toorn over de zonde te dragen. Je kunt ook een kruis maken van takjes en dat in het paastuintje zetten. Het graf wat je gemaakt hebt van het aardenwerken potje doe je nu dicht met een steen. Je kunt er eventueel een (Playmobil-)poppetje in leggen.

Op Paasmorgen maak je het ‘graf’ weer open en haal je alle voorwerpen van het pad af en zet daar brandende waxinelichtjes voor in de plaats. Jezus leeft, er is weer hoop en licht! Kras met een kroontjespen of ander scherp voorwerp een mooie tekening over de opstanding in het zwarte vlak van de vetkrijttekening. Nu ga je op de lijntjes al die mooie kleurtjes weer zien! Gezegend Paasfeest voor jullie gezin!