Verblijd u altijd.

8 januari 2024

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-19.

2024, een nieuw jaar! Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er zin in! Ja, ook hier gaat alles gewoon door, zijn problemen niet acuut opgelost met het ingaan van het nieuwe jaar en is de grote stapel wasgoed niet miraculeus opgevouwen en in de kast verdwenen. Rekeningen moeten nog steeds worden betaald en is het bidden dat de auto door de APK komt.

Maar ow, wat heb ik er zin in: in de avonturen. En de verhalen die we elkaar te vertellen zullen hebben. Wat ben ik benieuwd naar de werken die God voor jou en mij heeft klaargelegd!

Eén van die werken die er voor ons, ouders en anderen rondom de kinderen en gezinnen heen, klaarligt is: bidden.

God roept ons in de Bijbel regelmatig op om te bidden.

In Filippenzen 4: 4-7 bijvoorbeeld: Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Tof hè, hoe er gelijk ook een belofte aan vast zit! Gods vrede altijd bij ons. Onze harten en gedachten beschermd! Ik kan wel een portie bescherming gebruiken zo, in deze mooie, maar lange dagen met onze kinderen.

In 1 Tessalonicenzen 5 vers 16 tot 18 lezen we bijna gelijke woorden: Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Het vers dat erop volgt zegt: Blus de Geest niet uit.

En dat is wat ik ons zo samen, jou en mij, vandaag op het hart wil drukken. Doof het vuur niet uit! Strek je uit naar God, in de naam van Jezus Christus! Ook dit jaar gaat Hij verder met Zijn werk van vernieuwing en verlossing. En Hij wil jou en mij daarbij gebruiken! Dat is toch fantastisch nieuws zo op deze maandag.

Laten we dit jaar biddend beginnen. Laten we bidden. Zodat het vuur niet uitdooft. Zodat we vervuld worden met vrede. Zodat onze harten en gedachten beschermd worden. Zodat we altijd God voor alles zullen danken. Alles bij Hem neerleggen. Hij is dichtbij!

Bidden is God vragen om de dingen die Hij beloofd heeft te geven.

We mogen bidden in de naam van Jezus. God is onze Vader, onze Papa. En ook al woont Hij in de hemel, Hij wil weten hoe het met je is. En ja, natuurlijk is God alwetend, kent hij je zitten en je staan, je woorden en je gedachten. Maar Hij hoort het graag van jou. Net als jij het graag van jouw kind hoort hoe zij haar verjaardag vond, ook al zag

je de hele dag een grote lach op haar gezicht. Bid dat zijn naam vandaag door jou en je gezin geëerd mag worden in alles wat jullie zeggen, denken en doen. Bid dat Zijn wil wordt gedaan op aarde. Zoals het in de hemel gebeurt. Bid dat het goede nieuws van Jezus (en dus ook het mindere nieuws over onze gebrokenheid) bekend wordt in jullie gezin en de mensen om jullie heen. Dat dit nieuws geloofd wordt en gehoorzaamd. Bid dat Hij voorziet in alles wat je vandaag nodig hebt om de taken te volbrengen die Hij je te doen geeft. Bid om de moed om te vergeven en vergeving te ontvangen. Bid dat je ogen en je hart geopend worden voor Zijn genade, Zijn geschenken die nieuw zijn, elke morgen. Bid dat het vuur in je niet dooft, dat je hart en je gedachten beschermd zullen zijn. Zodat je niet in verleidingen trapt. Bid, omdat Hij de hoogste Heer is. Onze Koning, Onze Redder. Jezus. Voor Hem is de kracht, tot in eeuwigheid. Amen! (Gebaseerd op het Onze Vader – Matteus 6: 9-13)

Onze dochter heeft eenzelfde gebed dat ze al van jong af aan bid. “Dank U voor deze fijne dag. Dank U wel dat het morgen ook zo fijn wordt. Amen”

Dank U wel dat het zo fijn wordt… Eerst moest ik er vooral om lachen. Daarna vond ik het sneu dat ze het verschil niet kende tussen danken en bidden. Pas daarna werden mijn ogen geopend en leerde ik wat bidden werkelijk is.

Bidden is God vragen om de dingen die Hij beloofd heeft te geven.

En nee, God heeft me niet beloofd dat morgen per se een fijne dag wordt. Sterker nog, ik kan me genoeg dagen herinneren die helemaal niet zo fijn waren… Dus ik weet uit ervaring dat dit niet waar hoeft te zijn, dat de dagen niet altijd mooi en goed en fijn en fantastisch zijn.

Maar God heeft wel andere dingen beloofd…

Dat Hij er altijd is. Dat Hij ons nooit verlaat. Dat Hij goed is en Zijn goedheid nieuw is elke morgen. Dat Hij onze zonden, onze pijn, onze ziekten en onze schaamte op zich heeft genomen.

De Bijbel staat vol met beloften over bescherming en bevrijding. Over leiding. Over vrijheid, genezing en bemoediging. Over liefde en trouw.

God belooft ons veel, geeft ons vele cadeaus. En het is aan ons of we die uitpakken. Bidden is een manier van die cadeaus aannemen, ze uitpakken en ervan genieten. Bidden is de waarheid zeggen en die eigen maken. Bidden helpt ons te focussen op wat er is in plaats van op wat er niet is. Bidden leert ons God aan te spreken op zijn beloften.

Maar meest van alles nog, door te bidden leren we God beter kennen.

Bid je mee?

Hoe heeft gebed jouw leven veranderd? Wat heb jij over God geleerd door te bidden? Hoe heeft het dankbaar zijn -altijd, voor alles- jouw houding beïnvloed? Wat mogen we voor jou (jouw gezin) bidden?