“Want Ik zal”

1 januari 2024

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaja 44: 3

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Openbaring 21: 5

Als opvoeders worden we graag geïnspireerd door een goede influencer, iemand die verstand van zaken heeft, succes behaalt, wel beetje menselijk is het liefst en voorbeeldige kinderen heeft.

Daarom dacht ik, neem ik jullie voor het perfecte plaatje van een gezin vandaag even mee de Bijbel in. Want natuurlijk zullen we in de Bijbel naast de richtlijnen ook de perfecte voorbeelden vinden… Toch?!

Nou, ik denk dat we verrast zullen staan, want de Bijbelse voorbeelden die we hebben… tja, lees maar mee…

· Noach had een drankprobleem

· Abraham bood zijn vrouw aan aan een andere man

· Rebekka werkte samen met haar zoon om haar man te bedriegen

· Jacobs zonen verkochten hun broer

· David had een buitenechtelijke affaire en zijn zoon rebelleerde

· Eli had geen enkele controle over hoe zijn zonen zich in de kerk gedroegen

· Jozef en Maria lieten Jezus voor dagen achter voor ze hem gingen zoeken

De meeste ouders die we in de Bijbel zien, als die bij ons in de kerk zaten, zouden we adviseren om naar counseling te gaan. Of op z’n minst een ouderschapscursus te volgen. We zouden ze niet heel graag onze spirituele leiders laten zijn. Wel?

Oja, zeker, uit de Bijbel halen we advies en universele principes die we mogen toepassen op onze opvoeding. Maar God geeft ons met de Bijbel niet alleen het perfecte plaatje van opvoeding en gezin. Misschien dat al deze voorbeelden ook wel in de Bijbel staan om ons hoop te geven. Wat in ieder geval duidelijk is door heel de Bijbel heen, is dat God Zijn verhaal schrijft!

God is een God van verlossing en vernieuwing. En daarover, over Zijn verlossings- en vernieuwingswerk wil God graag vertellen!

En als God deze mensen (Noach, Abraham, Rebekka enz.) kan gebruiken om Zijn verhaal te vertellen, wellicht dat Hij ons dan ook kan gebruiken.

De Bijbel laat ons zien dat God geïnteresseerd is in gebroken mensen om Zijn verhaal te vertellen. Gebroken mensen zoals jij en ik, zegt de Bijbel, zijn de beste om Zijn verhaal te vertellen! God is een God van verlossing en vernieuwing! En dat laat Hij zien. Door de verhalen in de Bijbel. Maar ook door onze gezinnen!

We hoeven dus niet perfect te zijn om door God gebruikt te worden!

Ik denk dat de duivel ons vaak genoeg wil ontmoedigen door ons te wijzen op onze tekortkomingen. Ons niet voldoen aan het perfecte plaatje. Maar God leert ons te kijken naar het grotere geheel. God wil ons gebruiken om Zijn grote verhaal te vertellen. Hij wil onze gezinnen gebruiken bij zijn verlossings- en vernieuwingswerk.

Wat als ons doel als ouders is om dat grotere verhaal te belichten? De schijnwerpers te zetten op Gods grote werk? De volgende generatie te beïnvloeden om God nog meer te ervaren? Als we ons focussen op dat perfecte plaatje dat we onszelf graag voor houden, zullen we vaak tekortkomen. Het op willen geven. Teleurgesteld zijn. De moed verliezen.

Maar als we ons focussen op het verhaal dat God aan het schrijven is, dan zal geloof groeien en zullen mogelijkheden ontstaan. Elk gezin is namelijk een potentieel platform voor God om Zijn schilderij van verlossing en vernieuwing te laten zien.

Dat verlossings- en vernieuwingswerk van God is als eerste zichtbaar in ons leven. Nee, niet in dat van onze kinderen. Opvoeden is in eerste instantie een vernieuwing van ons als ouders! Een kneden en bijschaven. Als we God Zijn werk laten doen, wat Hij verlangt te doen in ons hart, dan zullen onze kinderen zicht hebben (vanaf de voorste rij!) op de genade en de goedheid van God.

De Bijbel geeft ons niet een ideaal plaatje van familie zijn. Geen ‘perfect gezin-format’. Maar de Bijbel laat zien dat iedere vader, moeder, opa, oma en elk kind een unieke rol speelt in het afspiegelen van Gods liefde voor elkaar. De familie bestaat, zelfs in haar onvolmaaktheid, om het hart van God aan elke generatie te tonen. En zo wordt elke generatie, elk gezin, ook die van jou en mij, verbonden aan Gods grote verhaal.

God heeft door de eeuwen heen vaders en moeder, opa’s en oma’s, meesters en juffen, kinderwerkers en ooms en tantes… gebruikt om Zijn glorie ten toon te spreiden. Te laten zien aan deze wereld. Hij wil ook jou gebruiken!

Onze gezinnen zijn een zootje ongeregeld (tuurlijk heb ik het dan alleen over de onze :)). Een samenraapsel, een eenheid van gebroken mensen. En het gezin, ook het jouwe en het mijne, bestaat om deze gebroken wereld Gods boodschap van verlossing en vernieuwing te laten zien. Door jouw, door ons gezin heen verteld God zijn verhaal, het verhaal van verlossing en vernieuwing!

Laat jij God Zijn verhaal vertellen? Ook door jou en jouw gezin heen?

(gebruikte bron: Joiner, Reggie. Nieuwhof, Carey. Parenting Beyond Your Capacity: Connect Your Family to a Wider Community. Orange Books, 2015)