Wie ben ik?!

18 juni 2024

Maak ze sterk, het boek van Erik Smit en Wietske Noordzij bestaat 10 jaar. Daarom zullen we deze weken elke keer een hoofdstuk uit het boek nemen en daar een blog bij posten. Vandaag staat hoofdstuk 4 centraal “Ontdekken wie je bent”.

Wie ben ik? Doe ik er toe? Bij wie ben ik veilig? Hoor ik er wel bij?

Grote vragen, die soms pijnlijk diep raken bij onze kinderen. En bij onszelf. Om een goed zelfbeeld te hebben is er een gezonde ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfbewust nodig. Dit begint al van voor de geboorte, bij het ontvangen van liefde, geborgenheid en acceptatie, de basis voor veiligheid.

Als ouders, grootouders, maar zeker ook jeugdleiding, leerkrachten en andere betrokkenen op het kind hebben we grote invloed op de ontwikkeling van het zelfbeeld van een kind. Erik en Wietske vergelijken deze ontwikkeling in hun boek met de groei van een boom:

Wie ben ik? Doe ik er toe? Bij wie ben ik veilig? Hoor ik er wel bij?
Ben ik waardevol?

Het is een grote vraag, sterker nog, een essentiële vraag. Wij allemaal stellen onszelf deze vraag. Elk mens, in iedere levensfase weer opnieuw. In een andere vorm of heftigheid wellicht. Ook jouw kind leeft met deze vraag. Het is een verlangen naar liefde en verbondenheid die God in ons gelegd heeft, een gat dat alleen gevuld kan worden met Zijn alles omvattende aanwezigheid en nooit-tekort-komende liefde.

Daarom mag onze ontdekkingstocht -en die van onze kinderen- naar wie we zijn beginnen bij de ontdekking wie onze Maker is en waarom we er zijn.
Door Hem geliefd, gekend en gekozen, om Hem te laten zien aan deze wereld! Elk van ons uniek en zeer creatief gemaakt door een oneindig glorieuze, veelzijdige, almachtige God. Zodat de mensen om je heen Hem kunnen zien, leren kennen en vertrouwen.

In Jesaja 43 staat het zo:
Maar nu, zo zegt de HEERE,
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen,
bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad.

Ieder die genoemd is naar Mijn Naam,
die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.
Israël is getuige van God

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE,
en Mijn dienaar die Ik verkozen heb,
opdat u het weet en Mij gelooft,
en begrijpt dat Ik Dezelfde ben:
vóór Mij is er geen God geformeerd
en na Mij zal er geen zijn.

Jesaja 43: 1-10 HSV

Jij en ik, onze kinderen, bestaan niet puur als doel in onszelf. Hij, onze grote God, is ons bestaansdoel! Wij zijn allemaal unieke, prachtige, creatief geformeerde mensen om Zijn grootheid, Zijn oneindigheid, Zijn complexiteit te laten zien! Of zoals het in Genesis 1 staat: En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. … En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

We zijn gemaakt naar ‘zijn beeld’. Wat betekend dat eigenlijk? We zijn gemaakt om God te reflecteren. We worden uitgenodigd om te leven, te denken, te voelen, te handelen, te praten op een manier die de aandacht vestigt op Hem! Op zijn briljante Zijn.

Je kan het vergelijken met een standbeeld. Ik herinner me dat ik met de kinderen over de Markt in Delft liep. Niet te missen is het standbeeld van Hugo de Groot. Natuurlijk ging het gesprek er toen over: “Wie is deze man? Wat heeft hij gedaan dat er hier een standbeeld van hem staat?”
Het beeld hielp ons om aan Hugo te denken, over hem te praten en hem een heel klein beetje beter te leren kennen.
Wij zijn levende beelden van God! We mogen Hem weerspiegelen. We leven voor Zijn glorie! Om te laten zien hoe schitterend, kostbaar, hoe heerlijk en voldoening gevend het leven met God is.

Wie ben ik? Doe ik er toe? Bij wie ben ik veilig? Hoor ik er wel bij?
Ben ik waardevol?

Grote, diepe, essentiële vragen.
Wat een rijkdom dat wij onze kinderen mogen begeleiden naar hun Maker, Hem mogen weerspiegelen. Zodat wij én zij ons bestaansrecht mogen vinden in Hem. Wat een voorrecht dat we onze kinderen mogen ondersteunen in de ontwikkeling van hun zelfbeeld in de wetenschap dat de almachtige Vader hun Schepper is, dat Zijn liefde meer dan genoeg is!