Samen leren bidden.

10 januari 2024

Bidden is God vragen om de dingen die Hij ons al beloofd heeft! Wij mogen dat allemaal vragen in Jezus naam. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen, voor ouders in onze gemeente, voor de leerling in de klas, maar ook voor de meester en de juf.

Elke woensdag vind je hier een activiteit om samen met je gezin, je kinderclub, de jeugdgroep of met je kleinkinderen te doen. Vandaag nodigen we jullie uit om samen te bidden.

Hoe tof is het om samen met de kinderen te (leren) bidden. In de Bijbel staan veel beloften van God aan mensen. Soms specifiek aan bepaalde mensen, maar ook veel beloften die ook voor ons gelden.

Pak er één of meerdere Bijbels bij (de app op je mobiel kan natuurlijk ook :)) en zoek een aantal van de beloften op. Hierbij een aantal mogelijke teksten om te gebruiken: Mattheus 11: 28-29 Johannes 10:10 Romeinen 6:23 Romeinen 10:9 1 Korinthe 10:13 Efeze 1:4-13 Efeze 3:17-21 Filippenzen 4:19 Jakobus 4:7 1 Johannes 1:9

Laat elk gezinslid (of groepslid) een belofte uitkiezen die hem of haar nu het meeste aanspreekt. Bid deze belofte samen hardop terug aan God. Bijvoorbeeld: Dank u wel, Jezus, dat U bent gekomen om ons het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10: 10)

Zorg dat je een stapeltje kaarten of papiertjes bij de hand heb en schrijf de gekozen belofte op de tekst. Doe dit voor de persoon links van je en maak de belofte persoonlijk door de naam van deze persoon erin te schrijven. Bijvoorbeeld: Emma, geen enkele verleiding is zó groot, … (1 Korinthe 10:13)