wat zijn gezinsmomenten?

20 maart 2024

 ‘Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken,

als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’ 

Wat is een gezinsmoment? 

Wat is een gezinsmoment eigenlijk precies? Waarschijnlijk hebben jullie dit soort momenten al in jullie gezin. Bewust of onbewust. Om duidelijk te maken wat we precies met gezinsmomenten bedoelen, geven we een aantal voorbeelden.  

Ongeplande verbale familiemomenten 

Deze momenten ontstaan ‘zomaar’, bijvoorbeeld op de bedrand. Terwijl je je kind op bed legt, is daar die vraag die al een poosje op de lippen van je kind brandt: “Wat gebeurt er met mensen die niet in God geloven?”. Een serieuze vraag die jou de kans geeft om te vertellen en te laten zien wat de Bijbel ons hierover te zeggen heeft. Een leermoment voor je kind, maar ook voor jou. 

Visuele familiemomenten 

Jonge kinderen leren het sterkst door te kijken. Ze hebben daarbij oog voor de kleinste details. Jullie huis is een omgeving waarmee je ‘een verhaal’ kunt vertellen en waarden door kunt geven. Denk hierbij aan christelijke prentenboeken in de kast of de dvd’s die jullie in huis hebben, maar ook aan de aankleding van jullie huis in bijvoorbeeld de advent- of veertigdagentijd. De krachtigste visuele beelden worden echter gevormd door jullie gedrag en de keuzes die jullie maken. De genoemde beelden kunnen een opstap vormen voor het aangaan van een gesprekje en het vertellen over wat jullie als ouders belangrijk vinden. 

Geplande gezinsmomenten (Family Nights) 

Geplande gezinsmomenten houd je op een vast moment, bijvoorbeeld eens per week of eens per twee weken. Je maakt bewust tijd vrij om met de kinderen een gezellig en leerzaam moment te hebben rond een bepaald thema. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als gehoorzaamheid, dankbaarheid of delen. Door middel van verschillende activiteiten kan het thema worden uitgewerkt. Denk hierbij aan een stukje lezen uit de Bijbel, een doorfluisterspel of het knutselen van een spaarpot voor jullie sponsorkindje. Inspiratie nodig? Elke woensdag posten we een activiteit om samen met je gezin, je kinderclub, de jeugdgroep of met je kleinkinderen te doen. Volg ons https://www.facebook.com/stichtinggeneratio https://www.instagram.com/stichtinggeneratio/ 

Bewust doorgeven 

Wat al deze momenten met elkaar gemeen hebben, is dat jullie als ouders bewust bezig zijn met het doorgeven van jullie (geestelijke) erfgoed. Of het nu gaat om een spontaan moment of om een avondje rond de tafel. Het zijn deze momenten die jullie de kans geven om te laten zien en horen hoe het leven met God praktisch handen en voeten krijgt. Doelgericht onderwijs geven schiet er helaas nog wel eens bij in, juist in de hectiek van het gezin. Het is goed om te weten dat kinderen vooral tijdens de eerste acht levensjaren erg ontvankelijk zijn voor wat er om hen heen gebeurt. Daarom zijn deze eerste acht jaren ook van groot belang in het doelbewust doorgeven van wat God belangrijk vindt. Het gebruik van gezinsmomenten kan jullie helpen om momenten te creëren en de tekst uit Deut. 6: 6-7 waar te maken: Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’