Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-19. 2024, een nieuw jaar! Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er zin in! Ja, ook hier gaat...